Sprzątanie świata. Recykling.

Ocena 
star_rate
star_rate
star_rate
star_rate
star_rate

ze110

Nowy produkt

269,00 zł

Zestaw 19 zafoliowanych, kolorowych plansz formatu A3 + karty pracy(kolorowanki) + matryca na płycie CD, całość w trwałej teczce.  Zobacz film.

Lista życzeń

Pomoc dydaktyczna "Sprzątanie świata - recykling" to materiał popularyzujący treści z zakresu wychowania przyrodniczego ujęte w programie wychowania przedszkolnego jako "wychowanie do rozumienia i poszanowania świata".


Opierając się na tym programie  stworzyliśmy plansze edukacyjne, które w czytelny i zrozumiały sposób przybliżają tematy związane z ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami wg przepisów z 2017 roku.

Plansze prezentują sposoby segregacji odpadów komunalnych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.07.2017 roku.  W czytelny i jasny sposób pokazują celowość i korzyści wynikające z segregacji śmieci. Historyjki obrazkowe pozwalają zrozumieć zasady recyklingu i jego rolę dla ochrony środowiska.
Wykorzystując plansze podczas zajęć dydaktycznych przekazujemy dzieciom wiedzę o ochronie środowiska, oraz kształtujemy ich zachowanie poprzez ukazanie bezpośredniego wpływu człowieka na środowisko.
Materiały do drukowania – rysunki konturowe dają możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy oraz pozwalają na przeprowadzenie ciekawych ćwiczeń manualnych.
Zastosowana grafika i realność plansz to dodatkowy atut. Plansze mogą stanowić oryginalny i estetyczny wystrój sal dydaktycznych.Przeznaczenie:

1. Do wykorzystania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przy realizacji treści z zakresu:
- kształtowania prawidłowych postaw i zachowań
- ochrony środowiska
- poszerzania wiedzy o otaczającym świecie
2. Jako pomoc demonstracyjna dla nauczycieli
3. Materiał ćwiczeniowy dla dzieci

Tutaj plansze jako wystrój przedszkola
EUROTEST
Materiał dydaktyczny zawiera:

  • 21 kolorowych plansz formatu A3, zafoliowanych obustronnie, jednorodnych graficznie;
  • karty pracy dla dzieci do kopiowania, kolorowania, wycinania;
  • płytę CD z wszystkimi planszami i kartami pracy z  możliwością wielokrotnego drukowania;
  • sztywną teczkę z rączką do przechowywania zestawu

Spis kolorowych tablic formatu A3:
PLANSZA 1    - „Skąd się biorą śmieci” – odpady przemysłowe i komunalne, człowiek producentem odpadów
PLANSZA 2    - „Śmieci segregujemy już w domu” – segregacja śmieci w domu
PLANSZA 3    - „Kolorowe pojemniki na śmieci” – kolory pojemników na śmieci
PLANSZA 4    - „Pojemnik na papier” – co wrzucamy do pojemnika na papier, a czego nie wrzucamy
PLANSZA 5    - „Pojemniki na szkło” – co wrzucamy do pojemników na szkło, a czego nie wrzucamy
PLANSZA 6    - „Pojemniki na plastik” - co wrzucamy do pojemnika plastik, a czego nie wrzucamy
PLANSZA 7    - „Pojemniki na odpady zmieszane”     

PLANSZA 8    - "Pojemnik na Bio Odpady"

PLANSZA 10  - "Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  PSZOK"
PLANSZA 11  - „Droga śmieci” - co się dzieje ze śmieciami
PLANSZA 12  - „Składowisko odpadów” - jak wygląda wysypisko śmieci
PLANSZA 13  - „Recykling papieru” - jak odzyskujemy zużyty papier
PLANSZA 14  - „Recykling szkła” - jak przetwarzamy zużyte opakowania szklane
PLANSZA 15  - „Recykling plastiku” - jak przetwarzamy zużyte opakowania plastikowe
PLANSZA 16  - „Recykling metalu” - jak przetwarzamy złom
PLANSZA 17  - „Znaki ekologiczne” - rozpoznawanie symboli ekologicznych
PLANSZA 18  - „Przedmioty ponownego użytku” -  przedmioty, które można użyć ponownie
PLANSZA 19  - „Odpady niebezpieczne” - odpady, których nie wolno wyrzucać z innymi śmieciami
PLANSZA 20  - „Kompostownik” - odpady organiczne są dobrym nawozem
PLANSZA 21  - „Zakupy” - nie używamy jednorazowych siatek plastikowych
PLANSZA 22  - „Sprzątanie Świata” - ogólnoświatowa akcja sprzątania Ziemi (2 lub 3 tydzień września)

Stopień 
2017-05-12

Sprzątanie świata. Recykling

Doskonałą pomocą dydaktyczną w przedszkolu są plansze edukacyjne. Plansze "Sprzątanie świata- recykling" w sposób jasny i zrozumiały przybliżają dzieciom tematykę związaną z ochroną środowiska naturalnego, uświadamiają konieczność segregacji śmieci, recyklingu i dbania o przyrodę. Kształtują właściwe nawyki i zachowania dzieci. Ich prezentacja stanowi zawsze źródło dyskusji i dzielenia się własnymi doświadczeniami w grupie przedszkolnej.

Napisz swoją opinię!

Napisz recenzję

Sprzątanie świata. Recykling.

Sprzątanie świata. Recykling.

Zestaw 19 zafoliowanych, kolorowych plansz formatu A3 + karty pracy(kolorowanki) + matryca na płycie CD, całość w trwałej teczce.  Zobacz film.

Produkty Powiązane