Historia i społeczeństwo - Generator testów - Eurotest-5

test102

Nowy produkt

69,00 zł

"Historia i społeczeństwo - Generator testów" Unikalny w skali kraju program do tworzenia testów, zawierający bazę ok. 1000 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak mapy, tabele, schematy, ryciny itp.

Lista życzeń

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez  nauczyciela.
Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Zadania zostały opracowane  zgodnie z  "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów".
Program obejmuje pełen  zakres wiadomości dla klas 4-6 w szkole podstawowej.
Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników.  
Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?

 •     Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych
 •     przez oficynę.
 •     Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności
 •     (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte).
 •     Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy,
 •     z  podziałem  na grupy, w ciągu 20 min.
 •     Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny.
 •     Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
 •     Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów
 •     (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu.
 •     Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z
 •      uczniem).

 Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli  ponieważ  zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków,  programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny  program komputerowy,
z którego korzysta już  kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.

Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:
   1.      Podróż w przeszłość
          *            Co to jest historia?
          *            Czas w historii
          *            Źródła historyczne
          *            Początki świata i człowieka     
   2.      Ja – Rodzina – Społeczeństwo
          *            Rodzina, dom, szkoła
          *            Człowiek to brzmi dumnie
          *            Obywatel
   3.      Moja mała i duża ojczyzna
          *            Polska na mapie Europy i świata
          *            Narodowe symbole Polaków
          *            Krainy historyczno – geograficzne Polski
          *            Środowisko przyrodnicze
          *            Dziedzictwo kulturowe
         4.      Moje korzenie
          *            Kultura antyczna na tle dziejów Europy
          *            Narody Europy
          *            Nasi sąsiedzi na przestrzeni wieków
          *            Organizacje międzynarodowe      
   5.      Historia Polski
          *            Wydarzenia i osoby ważne dla Polaków
          *            Ziemie polskie przed Piastami
          *            Państwo Piastów
          *            Społeczeństwo Polski średniowiecznej
          *            Polska Jagiellonów
          *            Rzeczpospolita szlachecka
          *            Rozbiory – upadek Rzeczypospolitej
          *            II Rzeczpospolita
          *            Polacy w II wojnie światowej
          *            Czasy PRL – u
          *            III Rzeczpospolita      
   6.      Historia Europy
          *            Dzieje Greków i Rzymian
          *            Europa średniowieczna
          *            Renesans
          *            Od baroku do oświecenia
          *            Wiek XIX
          *            Wiek XX      
   7.      Historia świata
          *            Cywilizacje wielkich rzek
          *            Odkrycia geograficzne i wielcy podróżnicy
          *            Świat XX wieku      
   8.      Religie świata
          *            Wierzenia Greków i Rzymian
          *            Największe religie monoteistyczne
          *            Świątynie i klasztory
          *            Religie świata      
   9.      Życie przez stulecia
          *            Ludzkie siedziby
          *            Praca
          *            Komunikacja i handel
          *            Zdrowie
          *            Nauka
          *            Wypoczynek
          *            Wojsko
          *            Wynalazki
          *            Życie codzienne

W galerii pokazano arkusz testu z kilkoma przykładowymi zadaniami wraz z arkuszem odpowiedzi dla ucznia oraz szablonem sprawdzającym dla nauczyciela. Wszystkie arkusze drukowane są automatycznie przez program Eurotest-2 odpowiednio do wybranych przez Państwa zadań.

Drogi nauczycielu! Czy robisz sprawdziany testowe swoim uczniom?
Jeśli tak, to zastanów się:

 •       ile godzin zajmuje Ci wyszukiwanie, układanie, przepisywanie i powielanie nowych testów?
 •       jak długo poprawiasz stosy sprawdzianów?
 •       jaką wagę przykładasz do estetycznego wydruku testu?
 •       jakie znaczenie ma dla Ciebie niepowtarzalność sprawdzianów i zadań?
 •       czy zależy Ci na wysokiej ocenie Twoich testów przez środowisko szkolne?
 •       czy zawsze masz "pod ręką" uporządkowany zbiór ok. 1000 aktualnych zadań z Twojego
 •       przedmiotu?

Twoje problemy z wyszukiwaniem, układaniem, przepisywaniem i powielaniem zadań testowych skończą się dzięki naszemu generatorowi testów i sprawdzianów.

Napisz recenzję

Historia i społeczeństwo - Generator testów - Eurotest-5

Historia i społeczeństwo - Generator testów - Eurotest-5

"Historia i społeczeństwo - Generator testów" Unikalny w skali kraju program do tworzenia testów, zawierający bazę ok. 1000 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak mapy, tabele, schematy, ryciny itp.

Produkty Powiązane