Historia - Generator testów - Eurotest-5

test112

Nowy produkt

69,00 zł

Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów z historii. Zawiera bazę ok. 1300 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak teksty źródłowe, tabele, schematy, mapy, ryciny.

Lista życzeń

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez  nauczyciela z bazy zadań zawartej w programie.
Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Zadania zostały opracowane  zgodnie z  "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów".
Program obejmuje pełen  zakres wiadomości dla klas 1-3 gimnazjum.
Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników.  
Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?

 •     Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych przez wydawnictwo.
 •     Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte).
 •     Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy, z  podziałem  na grupy, w ciągu 20 min.
 •     Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny.
 •     Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
 •     Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu.
 •     Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z uczniem).

  
Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli  ponieważ  zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków,  programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny  program komputerowy,
z którego korzysta już  kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.
Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:

1. Starożytność.

 • Początki dziejów. Starożytny Bliski Wschód.
 • Dzieje starożytnej Grecji.
 • Starożytny Rzym.

2. Średniowiecze.

 • Europa wczesnośredniowieczna V - X w.
 • Rozkwit europejskiego średniowiecza XI - XIII w.
 • Początki państwa polskiego X - XII w.
 • Jesień średniowiecza w Europie.
 • Polska od rozbicia dzielnicowego do unii z Węgrami.
 • Unia Polski z Litwą.

3. Odrodzenie XVI w.

 • Dzieje Europy w XVI w.
 • Polska w XVI w.

4. Barok XVII w.

 • Historia Europy w XVII w.
 • Kryzys Rzeczypospolitej w XVII w.

5. Oświecenie XVIII w.

 • Świat w epoce oświecenia.
 • Rzeczypospolita w dobie rozbiorów.
 • Europa i Polska w dobie napoleońskiej. 

6. Wiek XIX.

 • Europa w I połowie XIX w.
 • Polska pod zaborami 1815 ? 48.
 • Świat nowoczesny - lata 1848 ? 1914.
 • Ziemie polskie w II poł. XIX w. i na początku XX w.

7. I wojna światowa.

 • I wojna światowa.
 • Sprawa polska w I wojnie światowej.

8. Dwudziestolecie międzywojenne.

 • Europa w dwudziestoleciu międzywojennym.
 • II Rzeczpospolita.

9. II wojna światowa.

 • Przebieg II wojny światowej.
 • Polska i Polacy w czasie II wojny św.

10. Współczesność.

 • Świat zimnej wojny
 • PRL

W galerii pokazano arkusz testu z kilkoma przykładowymi zadaniami wraz z arkuszem odpowiedzi dla ucznia. Wszystkie arkusze drukowane są automatycznie, przez program Eurotest-5, odpowiednio do wybranych przez Państwa zadań.


Drogi nauczycielu! Czy robisz sprawdziany testowe swoim uczniom?
Jeśli tak, to zastanów się:
ile godzin zajmuje Ci wyszukiwanie, układanie, przepisywanie i powielanie nowych testów?
jak długo poprawiasz stosy sprawdzianów?
jaką wagę przykładasz do estetycznego wydruku testu?
jakie znaczenie ma dla Ciebie niepowtarzalność sprawdzianów i zadań?
czy zależy Ci na wysokiej ocenie Twoich testów przez środowisko szkolne?
czy zawsze masz "pod ręką" uporządkowany zbiór ok. 1000 aktualnych zadań z Twojego  przedmiotu?

Twoje problemy z wyszukiwaniem, układaniem, przepisywaniem i powielaniem zadań testowych skończą się dzięki naszemu generatorowi testów i sprawdzianów.

Napisz recenzję

Historia - Generator testów - Eurotest-5

Historia - Generator testów - Eurotest-5

Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów z historii. Zawiera bazę ok. 1300 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak teksty źródłowe, tabele, schematy, mapy, ryciny.

Produkty Powiązane