Język polski - Zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD

pled101

Nowy produkt

359,00 zł

Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający:
60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, sztywnych plansz poglądowych w  formacie A-3 oraz program komputerowy na płycie CD  (zawiera 60 kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu).

Lista życzeń

Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający:
-60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, sztywnych plansz poglądowych w  formacie A-3;
-program komputerowy na płycie CD  (zawiera 60 kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu);
-całość w sztywnej teczce z rączką;

Materiał ilustracji oraz ćwiczeń opracowany został  w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół. Obejmuje on cały zakres szkoły podstawowej dla klas IV-VI.

Eurotest-plansze - język polski (klasy IV-VI).
Spis tematów plansz:
   1.      Różne rodzaje wypowiedzi w zależności od intencji nadawcy
   2.      Podział wypowiedzeń ze względu na ich cel
   3.      Odmienne i nieodmienne części mowy
   4.      Rzeczownik
   5.      Przymiotnik
   6.      Liczebnik
   7.      Czasownik
   8.      Zaimek
   9.      Części zdania
  10.      Rodzaje wypowiedzeń
  11.      Rodzaje głosek
  12.      Akcent wyrazowy
  13.      Mowa zależna i niezależna
  14.      Temat i końcówka
  15.      Wyrazy podstawowe i pochodne
  16.      Części wyrazu pochodnego
  17.      Wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne
  18.      Pisownia wyrazów z „ó” i „u’
  19.      Pisownia wyrazów z „rz” i „ż”
  20.      Pisownia wyrazów z „ch” i „h”
  21.      Pisownia wyrazów z „ą”, „ę”, „om”, „on”, „em”, „en”
  22.      Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy
  23.      Pisownia wielka i małą literą
  24.      Znaki interpunkcyjne
  25.      Kiedy stawiamy przecinek
  26.      Język literacki, potoczny i regionalny
  27.      Opis i opowiadanie
  28.      Świat przedstawiony w utworze literackim
  29.      Fikcja literacka a rzeczywistość
  30.      Różnice między prozą a wierszem
  31.      Środki poetyckie
  32.      Podział powieści ze względu na temat
  33.      Podział powieści ze względu na stosunek czasu
  34.      Gatunki literackie
  35.      Narrator i jego rodzaje
  36.      Fraszka
  37.      Baśń
  38.      Opowiadanie
  39.      Powieść
  40.      Ballada
  41.      Fabuła
  42.      Akcja
  43.      Gatunki prasowe
  44.      Dialog i monolog
  45.      „Akademia Pana Kleksa”
  46.      „Ania z Zielonego Wzgórza”
  47.      „Bajki robotów”
  48.      „Chłopcy z Placu Broni”
  49.      „Czarne stopy”
  50.      „Król Maciuś I”
  51.      „Księga dżungli”
  52.      „Lassie wróć”
  53.      „Legenda o powstaniu państwa polskiego”
  54.      „Mała księżniczka”
  55.      „Mity greckie”
  56.      „Pinokio”
  57.      „Przypadki Robinsona Kruzoe”
  58.      „Tajemniczy ogród”
  59.      „Ten obcy”
  60.      „W pustyni i w puszczy”


   ...Eurotest-plansze to idealne narzędzie dla nowoczesnych szkół i nauczycieli pragnących przygotować uczniów do pracy z szeroko pojętym materiałem ilustracyjnym (odczytywanie informacji). Program pozwala stosować w praktyce tak ważną zasadę poglądowości w nauczaniu...

Napisz recenzję

Język polski - Zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD

Język polski - Zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD

Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający:
60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, sztywnych plansz poglądowych w  formacie A-3 oraz program komputerowy na płycie CD  (zawiera 60 kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu).

Produkty Powiązane