Przyroda - Zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD

pled102

Nowy produkt

359,00 zł

Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający:
60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, sztywnych plansz poglądowych w  formacie A-3 oraz program komputerowy na płycie CD  (zawiera 60 kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu).

Lista życzeń

Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający:
-60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, sztywnych plansz poglądowych w  formacie A-3;
-program komputerowy na płycie CD  (zawiera 60 kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu);
-całość w sztywnej teczce z rączką;

Materiał ilustracji oraz ćwiczeń opracowany został  w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół. Obejmuje on cały zakres szkoły podstawowej dla klas IV-VI.

Eurotest-plansze - Przyroda (klasy IV-VI).
Spis tematów plansz:
   1.      Róża kierunków
   2.      Wyznaczanie kierunków świata
   3.      Wędrówka Słońca
   4.      Cztery pory roku
   5.      Porządkowanie świata zwierząt
   6.      Proces fotosyntezy – odżywianie roślin
   7.      Budowa kwiatu
   8.      Budowa rośliny nasiennej
   9.      Rośliny pól i ogrodów
  10.      Rośliny okopowe
  11.      Zboża
  12.      Piętra roślinności w lesie
  13.      Rozpoznawanie gatunków drzew I
  14.      Rozpoznawanie gatunków drzew II
  15.      Zależności pokarmowe
  16.      Mszaki i paprotniki – rośliny lądowe
  17.      Królestwo grzybów
  18.      Porządkowanie świata roślin
  19.      Przystosowania ryb do życia w wodzie
  20.      Przystosowanie płazów
  21.      Gady – zwierzęta lądowe
  22.      Nie wszystkie ptaki latają
  23.      Ssaki – mieszkańcy wszystkich środowisk
  24.      Stawonogi – najliczniejsza grupa zwierząt
  25.      Strefy życia w jeziorze i ich mieszkańcy
  26.      Strefy życia w morzu i ich mieszkańcy
  27.      Od komórki do organizmu
  28.      Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej
  29.      Układ szkieletowy i mięśniowy człowieka
  30.      Układ pokarmowy człowieka
  31.      Układ oddechowy człowieka
  32.      Układ rozrodczy żeński. Układ rozrodczy męski
  33.      Narządy zmysłów i rodzaje bodźców
  34.      Krajobrazy przyrodnicze
  35.      Krajobrazy Polski – pas pobrzeży
  36.      Krajobrazy Polski – pas pojezierzy
  37.      Krajobrazy Polski – pas nizin środkowopolskich
  38.      Krajobrazy Polski – pas wyżyn
  39.      Piętra roślinności w Tatrach
  40.      Krajobrazy Polski pas gór
  41.      Formy terenu i ich wysokości
  42.      Krajobrazy świata – lasy równikowe
  43.      Krajobrazy świata – strefa sawann
  44.      Całoroczna susza w strefie pustyń
  45.      Gaje oliwne w strefie śródziemnomorskiej
  46.      Strefa lasów liściastych zrzucających liście
  47.      Krajobrazy świata – tajga i tundra
  48.      Wieczne mrozy w strefie lodowych pustyń
  49.      Kontynenty i oceany
  50.      Globus. Ruch Ziemi
  51.      Światło i jego właściwości
  52.      Zaćmienie Słońca i Księżyca
  53.      Trzy stany skupienia substancji. Substancje szkodliwe
  54.      Krążenie materii w przyrodzie
  55.      Krążenie wody w przyrodzie
  56.      Rzeka od źródła do ujścia
  57.      Źródła energii na Ziemi
  58.      Jak powstają kwaśne deszcze?
  59.      Co mogę zrobić by ratować przyrodę?
  60.      Maszyny proste


   ...Eurotest-plansze to idealne narzędzie dla nowoczesnych szkół i nauczycieli pragnących przygotować uczniów do pracy z szeroko pojętym materiałem ilustracyjnym (odczytywanie informacji). Program pozwala stosować w praktyce tak ważną zasadę poglądowości w nauczaniu...

Napisz recenzję

Przyroda - Zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD

Przyroda - Zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD

Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający:
60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, sztywnych plansz poglądowych w  formacie A-3 oraz program komputerowy na płycie CD  (zawiera 60 kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu).

Produkty Powiązane