Historia i społeczeństwo - Zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD

pled104

Nowy produkt

359,00 zł

Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający:
60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, sztywnych plansz poglądowych w  formacie A-3 oraz program komputerowy na płycie CD  (zawiera 60 kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu).

Lista życzeń

Historia i społeczeństwo- zestaw dydaktyczny zawierający:
-60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, sztywnych plansz poglądowych w  formacie A-3;
-program komputerowy na płycie CD  (zawiera 60 kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu);
-całość w sztywnej teczce z rączką;

Historia-plansze to idealne narzędzie dla nowoczesnych szkół i nauczycieli pragnących przygotować uczniów do pracy z szeroko pojętym materiałem ilustracyjnym (odczytywanie informacji). Program pozwala stosować w praktyce tak ważną zasadę poglądowości w nauczaniu
Materiał ilustracji oraz ćwiczeń opracowany został  w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół. Obejmuje on cały zakres szkoły podstawowej dla klas IV-VI.

Eurotest-plansze - historia i społeczeństwo (klasy IV-VI).
Spis tematów plansz:
   1.      Historia jako nauka
   2.      Historia mojej rodziny
   3.      Źródła historyczne
   4.      Jak zmierzyć czas?
   5.      Kiedy to było, czyli o czasie w historii?
   6.      Sposoby pomiaru czasu
   7.      Najsłynniejsze miejsca w regionie
   8.      Polskie symbole narodowe
   9.      Historia w związkach frazeologicznych
  10.      Pochodzenie człowieka
  11.      Umiejętności człowieka prehistorycznego
  12.      Ogień sprzymierzeńcem człowieka
  13.      Rewolucja neolityczna
  14.      Dziedzictwo cywilizacyjne ludów Bliskiego Wschodu
  15.      Dziedzictwo cywilizacyjne ludów Dalekiego Wschodu
  16.      Religie starożytne
  17.      Rolnictwo w starożytności
  18.      Judaizm
  19.      Dzieje pisma
  20.      Ubiór w starożytności
  21.      Wierzenia Greków
  22.      Ateny - wspaniałe miasto
  23.      Igrzyska olimpijskie
  24.      Porządki architektoniczne starożytnej Grecji
  25.      Dziedzictwo cywilizacyjne starożytnych Greków
  26.      Wierzenia Rzymian
  27.      Niewolnictwo
  28.      Rzym wspaniały
  29.      Żołnierz w starożytności
  30.      Ubiór w starożytności
  31.      Dziedzictwo cywilizacyjne starożytnych Rzymian
  32.      Ubiór w średniowieczu
  33.      Gród i podgrodzie
  34.      Islam
  35.      Średniowieczne klasztory
  36.      Średniowieczny zamek i jego mieszkańcy
  37.      Wieś w średniowieczu
  38.      Życie w średniowiecznej wsi
  39.      Folwark szlachecki
  40.      Średniowieczne miasto
  41.      Społeczeństwo miejskie w średniowieczu
  42.      Dynastia Piastów
  43.      Architektura średniowiecza
  44.      Nowa epoka - odrodzenie
  45.      Geniusz Leonarda
  46.      Wielkie odkrycia geograficzne
  47.      O skutkach odkryć geograficznych
  48.      Kultura złotego wieku
  49.      Dynastia Jagiellonów
  50.      Strój szlachecki w XVII wieku
  51.      Żołnierz polski w XVII wieku
  52.      Królowie elekcyjni
  53.      Epoka oświecenia
  54.      Polskie powstania narodowe
  55.      O rusyfikacji i germanizacji
  56.      Jak Polacy bronili się przed wynarodowieniem?
  57.      Ubiór w XIX wieku
  58.      Wynalazki XIX i początku XX wieku
  59.      Technika w czasie I wojny światowej
  60.      Życie w PRL-u


   ...Eurotest-plansze to idealne narzędzie dla nowoczesnych szkół i nauczycieli pragnących przygotować uczniów do pracy z szeroko pojętym materiałem ilustracyjnym (odczytywanie informacji). Program pozwala stosować w praktyce tak ważną zasadę poglądowości w nauczaniu...

Napisz recenzję

Historia i społeczeństwo - Zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD

Historia i społeczeństwo - Zestaw plansz w wersji drukowanej + program CD

Jest to gotowy zestaw dydaktyczny zawierający:
60 kolorowych, obustronnie zafoliowanych, sztywnych plansz poglądowych w  formacie A-3 oraz program komputerowy na płycie CD  (zawiera 60 kolorowych plansz i 60 ilustrowanych kart pracy, łącznie 200 – 300 ćwiczeń w zależności od przedmiotu).

Produkty Powiązane