Dobre wychowanie - Kodeks Przedszkolaka

Ocena 
star_rate
star_rate
star_rate
star_rate
star_rate

ze104

Nowy produkt

269,00 zł

Zestaw 19 zafoliowanych, kolorowych plansz formatu A3 + karty pracy + matryca na płycie CD, całość w trwałej teczce.FILM

Lista życzeń

Jednym z zadań wynikających z podstawy programowej jest kształtowanie szeroko pojętych umiejętności społecznych u dzieci.

Zgodnie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko, po zakończeniu edukacji przedszkolnej,  posiada następujące umiejętności:

używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania; ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku; nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość; respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby.

Pomoc dydaktyczna „Dobre wychowanie” została opracowana jako materiał dydaktyczny wspomagający budowanie systemu wartości u dzieci po to, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co nie.

Nasze plansze są próbą obrazowego przedstawienia prawidłowych zachowań dziecka jako wycinka szerszej wiedzy społecznej przyswajanej podczas nauczania wczesnoszkolnego. Zestaw pomaga rozwijać umiejętności niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi, takie jak porozumiewanie się i zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Zestaw może z powodzeniem służyć jako obrazkowy Kodeks Przedszkolaka.

Opracowane wyrazy i wyrażenia do wszystkich ilustracji pozwalają na kojarzenie obrazka z wyrazem, umożliwiają wprowadzanie ćwiczeń z czytania globalnego we wszystkich grupach wiekowych. Materiały do drukowania – rysunki konturowe stwarzają możliwość wprowadzania ciekawych ćwiczeń manualnych przygotowujących do nauki pisania.

Plansze mogą stanowić oryginalny i estetyczny wystrój sal dydaktycznych.

Przeznaczenie:

1. Do wykorzystania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przy realizacji treści z zakresu:

- kształtowania prawidłowych postaw i zachowań społecznych

- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

2. Jako pomoc demonstracyjna dla nauczycieli.

3. Jako materiał ćwiczeniowy dla dzieci.

 

Materiał dydaktyczny zawiera:

  • Kolorowe plansze formatu A-3, zafoliowane obustronnie, jednorodne graficznie;

  • Kraty pracy dla dzieci do kopiowania, kolorowania i wycinania;

  • Płytę CD ze wszystkimi planszami i kartami pracy z możliwością wielokrotnego drukowania;

  • Sztywną teczkę z rączką do przechowywania zestawu;


Spis kolorowych tablic formatu A3 z tematu „Dobre wychowanie”:

 

1. Mów „Dzień dobry” gdy gdzieś wchodzisz

2. Mów „Do widzenia” gdy wychodzisz

3. Używaj często słowa „Proszę” i „Dziękuję”

4. Używaj często słowa „Przepraszam”

5. Jeśli chcę coś powiedzieć podnoszę rękę w górę

6. Nie używaj brzydkich słów ani gestów

7. Zawsze czekaj na swoją kolej, nie wpychaj się przed innych

8. Umiem zachować się przy stole

9. Rozpoznaję i szanuję symbole narodowe

10. Nie wyśmiewaj innych

11. Szanuję starszych

12. Nie rób krzywdy innym

13. Nie hałasuj

14. Pomagaj innym

15. Jestem przyjacielem przyrody

16. Dbam o porządek wokół siebie

17. Dziel się z innymi

18. Nie przerywaj innym gdy rozmawiają

19. Szanuj książki

Stopień 
2017-04-11

"Dobre wychowanie- kodeks przedszkolaka"

PRZEDSZKOLE NR 7 USTROŃ
Gałczyńskiego 16
Najbardziej przydatna pomocą edukacyjną w pracy z dziećmi z oferty wydawnictwa EUROtest wydaje się nam zestaw plansz edukacyjnych _ Zasady dobrego wychowanie -kodeks przedszkolaka, ponieważ jest pomoc potrzebna do kształcenia bardzo ważnych kompetencji społeczno- moralnych i rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci. Rozwój tych sfer jest istotny w prawidłwym funkcjonowaniu dzieci w społeczeństwie, radzeniu sobie w różnych sytuacjach, kształceniu odporności emocjonalnej i budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie. Prawidłowe funkcjonowanie dzieci pod względem społeczno-moralnym daje im szanse na harmonijny rozwój we wszsytkich innych sferach, ponieważ dzieci takie są otwarte, chętnie podejmują różne działania, nie boją wyzwań , nowych sytacji, są prawidłowo zmotywowane do wszelkich aktywności, podrafią znieść drobne porażki. Dzieci takie są empatyczne, podejmują działania na rzecz innych, nie skupiają się tylko na sobie , są optymistycznie nastawione do życia , pelegnują przyjaźnie , są koleżeńskie. Kształacenie kompetencji społecznych i emocjonalności wdraża również dzieci w tak ważny i istotny w relacjach międzyludzkich świat wartości. Dzieci poznaja pojęcia dobra i zła i uczą się dokonywania właściciwych wyborów, podejmowania decyjcji ,oceny zachowań i przydatnej, w niekórych sytuacjach asertywności. Dzieci dobrze przygotowane do radzenia sobie w społecznych relacjach, odporne emocjonalnie będą miały duże szanse na odnoszenie sukcesów we wszystkich innych sferach rozwoju. To emocje w 80 % decydują o naszych sukcesach i powodzeniu w działaniu, a inteligencja w 20 %. W pierwszych latach życia należy kłaść nacisk przede wszystkim na rozwój społeczno-moralny i emocjalny i to właśnie umożliwia stosowanie pomocy edukacyjnych "Zasady dobrego wychowania-kodeks przedszkolaka"

Stopień 
2017-04-11

Kodeks przedszkolaka

Przedszkole Nr 5 w Żorach
oś.700-lecia
Najbardziej przydatna w pracy z dziećmi w przedszkolu jest dla mnie pomoc edukacyjna pt. "Dobre wychowanie - Kodeks przedszkolaka". Plansze z tego zestawu towarzyszą nam już 2 lata w naszej sali przedszkolnej. Dzięki wyraźnym, kolorowym i pouczającym obrazkom dzieci nauczyły się wielu potrzebnych i cenionych w życiu zachowań społecznych oraz moralnych. W trakcie pobytu w przedszkolu często podchodzą do plansz, w przypadku konieczności zastosowania niektórych zasad lub zachowań przedstawionych na obrazkach próbują odnieść swoje doświadczenia i odczucia do oglądanego obrazka. W dziecięcym słowniku naszych przedszkolaków na co dzień zagościły słowa takie jak: " Dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam". Moją ulubioną planszą jest: "Nie hałasuj" ;) - często się do niej odnoszę, dzieci natomiast bardzo lubią planszę "Jestem przyjacielem przyrody". Jednym słowem polecam ten rodzaj pomocy dydaktycznej wszystkim nauczycielom pracującym z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, takie plansze są niezastąpione i bardzo pomocne.

Stopień 
2017-04-11

"Dobre wychowanie- kodeks przedszkolaka"

Publiczne Przedszkole
Pustynia 160 39-200 Dębica
Spośród bogatej oferty wyd. EUROtest najbardziej atrakcyjną wydaje się być "Dobre wychowanie- kodeks przedszkolaka" To zawsze aktualny temat, zwłaszcza w pracy z małymi dziećmi, bo "czym skorupka za młodu....."Poziom graficzny plansz bardzo odpowiada moim przedszkolakom. Pozdrawiam.

Napisz swoją opinię!

Napisz recenzję

Dobre wychowanie - Kodeks Przedszkolaka

Dobre wychowanie - Kodeks Przedszkolaka

Zestaw 19 zafoliowanych, kolorowych plansz formatu A3 + karty pracy + matryca na płycie CD, całość w trwałej teczce.FILM

Produkty Powiązane