Chemia - Generator testów do gimnazjum

test116

Nowy produkt

69,00 zł

Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów z chemii. Zawiera bazę ok. 1200 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak  tabele, schematy, ryciny.

Lista życzeń

Program Eurotest-5 układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez  nauczyciela z bazy zadań zawartej w programie.
Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Zadania zostały opracowane  zgodnie z  "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów".
Program obejmuje pełen  zakres wiadomości dla klas 1-3 gimnazjum.
Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników.  
Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?

 •     Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych przez wydawnictwo.
 •     Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte).
 •     Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy, z  podziałem  na grupy, w ciągu 20 min.
 •     Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny.
 •     Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
 •     Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu.
 •     Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z uczniem).

  
Generator testów i sprawdzianów Eurotest-5 od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli  ponieważ  zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków,  programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny  program komputerowy,
z którego korzysta już  kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.

Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:
1. Substancje i ich przemiany.
 • Przemiany fizyczne i chemiczne.
 • Przeliczanie jednostek.
 • Mieszaniny i sposoby ich rozdzielania.
 • Powietrze, gazy, tlenki.
 • Zanieczyszczenia wody i powietrza. 
2. Teoria atomowo-cząsteczkowa.
 • Atom, cząsteczka, wzory chemiczne.
3. Podstawowe prawa chemiczne.
 • Równania reakcji chemicznych.
 • Prawo stałości składu, prawo zachowania masy.
 • Stechiometria. 
4. Roztwory.
 • Rozpuszczalność, stężenia procentowe. 
5. Budowa atomu.
 • Budowa atomu.
 • Układ okresowy pierwiastków, właściwości wybranych pierwiastków.
 • Zjawisko promieniotwórczości. 
6. Wiązania chemiczne.
 
7. Związki nieorganiczne.
 • Kwasy.
 • Wodorotlenki.
 • Sole.
 • Surowce i minerały nieorganiczne. 
8. Reakcje w roztworach wodnych.
 • Dysocjacja elektrolityczna.
 • Reakcje jonowe.
 • Pojęcie pH.
9. Chemia organiczna.
 • Węglowodory.
 • Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.
 • Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów.
10. Zadania przekrojowe.
 • Równania reakcji - powtórzenie.
 • Zadania rachunkowe - powtórzenie.
 • Zadania przekrojowe.
W galerii pokazano arkusz testu z kilkoma przykładowymi zadaniami wraz z arkuszem odpowiedzi dla ucznia. Wszystkie arkusze drukowane są automatycznie przez program Eurotest-5 odpowiednio do wybranych przez Państwa zadań.
 
Drogi nauczycielu! Czy robisz sprawdziany testowe swoim uczniom?
Jeśli tak, to zastanów się:
-ile godzin zajmuje Ci wyszukiwanie, układanie, przepisywanie i powielanie nowych testów?
-jak długo poprawiasz stosy sprawdzianów?
-jaką wagę przykładasz do estetycznego wydruku testu?
-jakie znaczenie ma dla Ciebie niepowtarzalność sprawdzianów i zadań?
-czy zależy Ci na wysokiej ocenie Twoich testów przez środowisko szkolne?
-czy zawsze masz "pod ręką" uporządkowany zbiór ok. 1000 aktualnych zadań z Twojego przedmiotu?

Twoje problemy z wyszukiwaniem, układaniem, przepisywaniem i powielaniem zadań testowych skończą się dzięki naszemu generatorowi testów i sprawdzianów.

Napisz recenzję

Chemia - Generator testów do gimnazjum

Chemia - Generator testów do gimnazjum

Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów z chemii. Zawiera bazę ok. 1200 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak  tabele, schematy, ryciny.

Produkty Powiązane