Fizyka - Generator testów do gimnazjum

test114

Nowy produkt

69,00 zł

Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów z fizyki. Zawiera bazę ok. 1300 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak wykresy, diagramy, tabele, schematy, ryciny.

Lista życzeń

Program Eurotest-5 układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez  nauczyciela z bazy zadań zawartej w programie.
Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Zadania zostały opracowane  zgodnie z  "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów".
Program obejmuje pełen  zakres wiadomości dla klas 1-3 gimnazjum.
Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników.  
Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?

 •     Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych przez wydawnictwo.
 •     Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte).
 •     Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy, z  podziałem  na grupy, w ciągu 20 min.
 •     Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny.
 •     Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
 •     Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu.
 •     Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z uczniem).

  
Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli  ponieważ  zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków,  programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny  program komputerowy,
z którego korzysta już  kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.

Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:

1. Miary i jednostki.
2. Budowa i właściwości materii.
 • Masa i gęstość substancji.
 • Budowa gazów, cieczy i ciał stałych.
 3. Hydrostatyka.
 • Podstawowe wiadomości o ciśnieniu.
 • Prawo Archimedesa. Pływanie ciał.
4. Kinematyka.
 • Ruch prostoliniowy.
 • Ruch po okręgu. Ruch drgający.
5. Dynamika.
 • Podstawowe wiadomości o sile.
 • Zasady dynamiki.
 • Spadanie ciał.
 • Zasada zachowania pędu.
 • Siły tarcia. Siły w ruchu po okręgu.
6. Ziemia i Kosmos.
 • Prawo powszechnej grawitacji.
 • Budowa Układu Słonecznego.
7. Praca, moc, energia mechaniczna.
 • Energia mechaniczna i jej przemiany.
 • Praca i moc.
 • Maszyny proste. 
8. Energia w zjawiskach cieplnych.
 • Rozszerzalność cieplna, temperatura i termometry.
 • Bilans energii w zjawiskach cieplnych.
 • Zmiana stanów skupienia. 
9. Elektrostatyka.
 • Prawo Coulomba. Pole elektrostatyczne.
 • Elektryzowanie ciał. 
10. Prąd elektryczny.
 • Obwód prądu stałego.
 • Opór elektryczny przewodnika.
11. Magnetyzm
 • Pole magnetyczne magnesów i przewodników z prądem.
 • Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. 
12. Fale.
 • Fale mechaniczne.
 • Fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie.
 • Zjawiska optyczne. 
13. Atom i jądro atomowe
 • Promieniotwórczość naturalna
W galerii pokazano arkusz testu z kilkoma przykładowymi zadaniami wraz z arkuszem odpowiedzi dla ucznia. Wszystkie arkusze drukowane są automatycznie przez program Eurotest-5 odpowiednio do wybranych przez Państwa zadań.
 
Drogi nauczycielu! Czy robisz sprawdziany testowe swoim uczniom?
Jeśli tak, to zastanów się:

-ile godzin zajmuje Ci wyszukiwanie, układanie, przepisywanie i powielanie nowych testów?
-jak długo poprawiasz stosy sprawdzianów?
-jaką wagę przykładasz do estetycznego wydruku testu?
-jakie znaczenie ma dla Ciebie niepowtarzalność sprawdzianów i zadań?
-czy zależy Ci na wysokiej ocenie Twoich testów przez środowisko szkolne?
-czy zawsze masz "pod ręką" uporządkowany zbiór ok. 1000 aktualnych zadań z Twojego przedmiotu?

Twoje problemy z wyszukiwaniem, układaniem, przepisywaniem i powielaniem zadań testowych skończą się dzięki naszemu generatorowi testów i sprawdzianów.

Napisz recenzję

Fizyka - Generator testów do gimnazjum

Fizyka - Generator testów do gimnazjum

Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów z fizyki. Zawiera bazę ok. 1300 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak wykresy, diagramy, tabele, schematy, ryciny.

Produkty Powiązane