Matematyka - Generator testów - Eurotest-5

test113

Nowy produkt

69,00 zł

Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów z matematyki. Zawiera bazę ok. 1300 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak diagramy, tabele, schematy, ryciny.

Lista życzeń

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez  nauczyciela z bazy zadań zawartej w programie.
Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Zadania zostały opracowane  zgodnie z  "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów".
Program obejmuje pełen  zakres wiadomości dla klas 1-3 gimnazjum.
Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników.  
Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?

 •     Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych przez wydawnictwo.
 •     Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte).
 •     Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy, z  podziałem  na grupy, w ciągu 20 min.
 •     Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny.
 •     Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
 •     Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu.
 •     Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z uczniem).

  
Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli  ponieważ  zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków,  programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny  program komputerowy,
z którego korzysta już  kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.

Zadania zostały pogrupowane w następujących działach:

1. Liczby rzeczywiste.

 • Podstawowe działania w zbiorze liczb rzeczywistych.
 • Potęgi i pierwiastki.
 • Procenty

2. Wyrażenia algebraiczne.

 • Działania na jednomianach i wielomianach.
 • Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia.
 • Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.

3. Równania i nierówności.
4. Układy równań.
5. Funkcje.
6. Figury geometryczne na płaszczyźnie.

 • Podstawowe figury geometryczne. Kąty.
 • Pole i obwód figury geometrycznej płaskiej.

7. Przekształcenia geometryczne.

 • Symetria osiowa i środkowa.
 • Przystawanie figur.
 • Twierdzenie Talesa.
 • Jednokładność i podobieństwo.

8. Związki miarowe w trójkącie.

 • Trójkąty.
 • Twierdzenie Pitagorasa.
 • Funkcje trygonometryczne.

9. Figury przestrzenne. Pola i objętości.

 • Graniastosłupy.
 • Ostrosłupy.
 • Bryły obrotowe.

10. Doświadczenia losowe.

W galerii pokazano arkusz testu z kilkoma przykładowymi zadaniami wraz z arkuszem odpowiedzi dla ucznia. Wszystkie arkusze drukowane są automatycznie przez program Eurotest-5 odpowiednio do wybranych przez Państwa zadań.
 
Drogi nauczycielu! Czy robisz sprawdziany testowe swoim uczniom?
Jeśli tak, to zastanów się:
-ile godzin zajmuje Ci wyszukiwanie, układanie, przepisywanie i powielanie nowych testów?
-jak długo poprawiasz stosy sprawdzianów?
-jaką wagę przykładasz do estetycznego wydruku testu?
-jakie znaczenie ma dla Ciebie niepowtarzalność sprawdzianów i zadań?
-czy zależy Ci na wysokiej ocenie Twoich testów przez środowisko szkolne?
-czy zawsze masz "pod ręką" uporządkowany zbiór ok. 1000 aktualnych zadań z Twojego  przedmiotu?

Twoje problemy z wyszukiwaniem, układaniem, przepisywaniem i powielaniem zadań testowych skończą się dzięki naszemu generatorowi testów i sprawdzianów.

Napisz recenzję

Matematyka - Generator testów - Eurotest-5

Matematyka - Generator testów - Eurotest-5

Jest to unikalny w skali kraju program do tworzenia testów i sprawdzianów z matematyki. Zawiera bazę ok. 1300 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych. Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak diagramy, tabele, schematy, ryciny.

Produkty Powiązane